Kategorier
Snickeriets maskiner

Fräsmaskin E, Jonsereds Fabrikers Aktiebolag

Jonsereds Fabrikers Aktiebolag FM-E

Vår bordsfräs är en Fräsmaskin E (FM-E) med tillhörande mellanrörelse med omkastare för möjligheten att köra fräsen i båda riktningarna eller alternativt i två hastigheter. Här följer Jonsereds egna beskrivning av maskinen.

FM-E, katalogbild

Denna maskin är avsedd för grova fräsarbeten och är synnerligen kraftigt byggd på ett stadigt stativ med bred bas.
Bordet är 800 x 800 mm. med två stycken T-spår för anbringande av anhåll, tappsläde o. dyl. Bultarna, som fästa bordet vid stativet, äro placerade på så vis, att bordet, om så önskas, kan vändas 90° åt endera hållet. På så vis kan utväxlingsaxeln placeras på det mest fördelaktiga hållet – bakom maskinen eller till endera sidan. Iläggsringarna möjliggör användande av kutter av olika storlek.
Axeln är 45 mm. i diameter och löper i dubbelradiga, självreglerande kullager. Dessa äro anbringade på en slid, som med det lätt åtkomliga ratthjulet  på maskinens framsida höjes och sänkes för justering av spindelns läge i förhållande till bordet.
De lösa spindlar, som används i denna maskin, äro av samma typer som de till N:ris 2 och 3, och som finnas upptagna i särskild beskrivning. Konan är emellertid ej obetydligt grövre; dessutom är spindeln N:o 1 20,5 mm. i diameter och kan taga upp till 123 mm. hög fyrkantskutter med 75 mm. sida. För att stödja spindlarna N:ris 1, 4 och 5 kan ett stödlager anbringas på bordet.
I överensstämmelse med avbildningen, med omkastarutväxlingsaxel, varvid spindeln igångsättes, stoppas och rotationsriktningen omkastas för höger- eller vänstergång genom trampa å maskinens framsida. Trampan kvarhålles i sitt givna läge, så att foten ej behöver kvarbliva å densamma. Denna utväxlingsaxel utföres med dubbelradiga, självreglerande kullager.
På särskild beställning levereras skyddasordningar, upptagna i särskild beskrivning.
Yttermåttmed utväxlingaxel enligt avbildningen: 2400 x 1000 mm.
Vikt utan utväxlingsaxel: 350 kg.
Vikt av utväxlingsaxel enligt utförandet: 120 kg.
Omkastbar utväxlingsaxel remskiva, fast och lös: 200 x 85 mm., hastighet: 1000 varv pr minut.

Jonsereds Fabrikers Aktiebolag Priskurant 1906

Bordsfräsen som vi känner den idag, ett bord med stående spindel i mitten med horisontalt roterande kutter, sina rötter i Storbritannien, Ryssland och 1770-talet. År 1779 reste Engelsmannen och varvsägaren Samuel Bentham i Ryssland och besökte olika skeppsvarv, där han på sin resa uppfann en maskin för att planfräsa timmerstockar med vad vi idag skulle kalla en Överfräs, där en horisontalt roterande kutter förs över arbetsstycket. 1790 beskrivs ett antal bord med roterande stål i för att tillverka irreguljära former och konturer men det är först 1822 som det första patentet på en bordsfräs delas ut.

Bordsfräsar, Överfräsar, Sinkfräsar och många andra maskiner vi använder än idag dyker upp under 1800-talets mitt hos företag som Thomas Robinson & Son och S. A. Woods med flera. Dessa maskiner är väldigt lika de maskiner vi idag använder i moderna snickerier och utvecklingen som sker mellan 1860 och 1940 är i stort sett obetydlig för dessa maskiner, funktioner och användare.

Den största utvecklingen som sker internationellt är delvis att verktygen som används i maskinerna utvecklas i Europa och runt 1950 sker stor förändring i Europa med hur dessa maskiner fungerar. Det som framförallt ändras är motordrift, växlar och hastigheter, regler kring verktyg och säkerhet samt att Matarverket dyker upp som tillbehör och gör maskinen säkrare.

I Nordamerika och Asien tar det betydligt längre tid för dessa maskiner att utvecklas då maskinutvecklingen av fräsmaskiner stagnerar något i Nordamerika.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *