Ett unikt snickerimuseum

Vi använder alla maskiner och verktyg för att bevara kunskapen.

Snickerimaskinerna

Sågmaskiner

Bandsåg

Universalsåg

Kontursåg

Typsåg

Hyvelmaskiner

Rikthyvel

Planhyvel

Listhyvel

Fräsmaskiner

Bordsfräs

Överfräs

Putsmaskiner

Skivputs

Radialputs

Bobinputs

Borrmaskiner

Stämborr

Långhålsborr

Pelarborr

Svarvstol

Slipmaskiner

Snickeriverktygen

Remlåsfabriken TEJI